چگونه کالا و محصول خود را در وی مارکت بفروشیم!؟

وی مارکت موقعیتی را برای فروشندگان ، تولیدکنندگان و واردکنندگان فراهم کرده است تا اجناسشان را به شکل اینترنتی معرفی کنند و از ویترین بزرگ وی مارکت برای فروش آنها استفاده کنند.وی مارکت تمام تلاش خود را برای فروش کالای شما بکار گرفته و با بهترین خدمات به مشتریان ارایه میدهد.

خدمات وی مارکت به فروشندگان

مراحل ثبت کالا در وی مارکت

  • ارسال نام و مشخصات کالا به وی مارکت جهت ارزیابی همه جانبه کالا (1 تا 3 روز کاری)
  • هماهنگی با فروشنده جهت ارسال کارشناس (عکاسی از کالا و ارزیابی فروشنده جهت تامین کالا )
  • تحقیق و طراحی کالا توسط کارشناسان تولید محتوا جهت بارگذاری در وی مارکت
  • اخذ تاییدیه نهایی از مدیریت سایت
بمدت 60 روز کاری پس از ثبت و بارگذاری کالا در وی مارکت ، ارزیابی ثانویه صورت گرفته و در صورت وجود ضعف در فروش ، تامین و ارسال کالا از وی مارکت حذف میگردد.