نمایش دادن همه 24 نتیجه

نمایش سایدبار
بغل بند روتور10-17 کوبیت120 - وی مارکت،راهی متفاوت
بستن

بغل بند دور روتور10-17

بغل بند روتور10-17 قطعه ای خمیده بوده وبر جداره های جانبی ، حول روتور ، در کوبیت120 توسط 2عدد پیچ نصب میگردد.این قطعه از ورود سنگدانه به فاصله بین روتور و بدنه جلوگیری میکند و در دومدل ،از لحاظ دارا بودن زیر بغل بند،تقسیم میگردد.

کد فنی قطعه : 10-17

تعداد مورد استفاده در کوبیت120 : 2عدد

مدل زیر بغل بنددار این قطعه نیز موجود میباشد.

  مشاوره فنی و دقیق ضمانت اصالت محصول ارسال سریع ارسال به تمام نقاط کشور
بغل بند روتور11-17 کوبیت120 - وی مارکت،راهی متفاوت
بستن

بغل بند دور روتور11-17

127,500 تومان
بغل بند روتور11-17 قطعه ای خمیده بوده وبر جداره های جانبی ، حول روتور ، در کوبیت120 توسط 2عدد پیچ نصب میگردد.این قطعه از ورود سنگدانه به فاصله بین روتور و بدنه جلوگیری میکند و در دومدل ،از لحاظ دارا بودن زیر بغل بند،تقسیم میگردد.

کد فنی قطعه : 11-17

تعداد مورد استفاده در کوبیت120 : 2عدد

مدل زیر بغل بنددار این قطعه نیز موجود میباشد.

  مشاوره فنی و دقیق ضمانت اصالت محصول ارسال سریع ارسال به تمام نقاط کشور
بغل بند8-17 کوبیت120 - وی مارکت،راهی متفاوت
بستن

بغل بند دور روتور8-17

بغل بند روتور8-17 قطعه ای خمیده بوده وبر جداره های جانبی ، حول روتور ، در کوبیت120 توسط 2عدد پیچ نصب میگردد.این قطعه از ورود سنگدانه به فاصله بین روتور و بدنه جلوگیری میکند و در دومدل ،از لحاظ دارا بودن زیر بغل بند،تقسیم میگردد.

کد فنی قطعه : 8-17

تعداد مورد استفاده در کوبیت120 : 6عدد

مدل زیر بغل بنددار این قطعه نیز موجود میباشد.

  مشاوره فنی و دقیق ضمانت اصالت محصول ارسال سریع ارسال به تمام نقاط کشور
بغل بند روتور9-17 کوبیت120 - وی مارکت،راهی متفاوت
بستن

بغل بند دور روتور9-17

127,500 تومان
بغل بند روتور9-17 قطعه ای خمیده بوده وبر جداره های جانبی ، حول روتور ، در کوبیت120 توسط 2عدد پیچ نصب میگردد.این قطعه از ورود سنگدانه به فاصله بین روتور و بدنه جلوگیری میکند و در دومدل ،از لحاظ دارا بودن زیر بغل بند،تقسیم میگردد.

کد فنی قطعه : 9-17

تعداد مورد استفاده در کوبیت120 : 6عدد

مدل زیر بغل بنددار این قطعه نیز موجود میباشد.

  مشاوره فنی و دقیق ضمانت اصالت محصول ارسال سریع ارسال به تمام نقاط کشور
بغل بند10-10 کوبیت120 - وی مارکت،راهی متفاوت
بستن

بغل بند10-10

بغل بند10-10 بر جداره های جانبی،مجاور ضربه گیر23-17 ، در کوبیت120 توسط 2 عدد پیچ نصب میشود.

کد فنی قطعه : 10-10

تعداد مورد استفاده در کوبیت120 : 2عدد

  مشاوره فنی و دقیق ضمانت اصالت محصول ارسال سریع ارسال به تمام نقاط کشور
بغل بند11-10 کوبیت120 - وی مارکت،راهی متفاوت
بستن

بغل بند11-10

بغل بند11-10 بر جداره های جانبی در کوبیت120 توسط 2 عدد پیچ نصب میشود.

کد فنی قطعه : 11-10

تعداد مورد استفاده در کوبیت120 : 2عدد

  مشاوره فنی و دقیق ضمانت اصالت محصول ارسال سریع ارسال به تمام نقاط کشور
بغل بند11-11 کوبیت120 - وی مارکت،راهی متفاوت
بستن

بغل بند11-11

785,000 تومان
بغل بند11-11 از بغل بند های بزرگ و سنگین کوبیت120 بوده و در جداره پشتی دستگاه نزدیک دهانه خروجی توسط 4 عدد پیچ نصب میگردد.

کد فنی قطعه : 11-11

تعداد مورد استفاده در کوبیت120 : 2عدد

  مشاوره فنی و دقیق ضمانت اصالت محصول ارسال سریع ارسال به تمام نقاط کشور
بغل بند12-11 کوبیت120 - وی مارکت،راهی متفاوت
بستن

بغل بند12-11

بغل بند12-11 از بغل بند های سبک در کوبیت120 میباشد و بر جداره جلویی ، زیر بغل بند 14-13-11 ، توسط 2عدد پیچ نصب میگردد.

کد فنی قطعه : 12-11

تعداد مورد استفاده در کوبیت120 : 2عدد

  مشاوره فنی و دقیق ضمانت اصالت محصول ارسال سریع ارسال به تمام نقاط کشور
بغل بند14-13-11 کوبیت120 - وی مارکت،راهی متفاوت
بستن

بغل بند14-13-11

بغل بند14-13-11 بر جداره جلویی کوبیت120 توسط 4عدد پیچ نصب میشود.

کد فنی قطعه : 14-13-11

تعداد مورد استفاده در کوبیت120 : 4عدد

  مشاوره فنی و دقیق ضمانت اصالت محصول ارسال سریع ارسال به تمام نقاط کشور
بغل بند15-11 کوبیت120 - وی مارکت، راهی متفاوت
بستن

بغل بند15-11

بغل بند15-11 از بغل بند های سبک در کوبیت120 میباشد و بر جداره جلویی توسط 3عدد پیچ نصب میگردد.

کد فنی قطعه : 15-11

تعداد مورد استفاده در کوبیت120 : 2عدد

  مشاوره فنی و دقیق ضمانت اصالت محصول ارسال سریع ارسال به تمام نقاط کشور
بغل بند2-11 کوبیت120 - وی مارکت،راهی متفاوت
بستن

بغل بند2-11

430,000 تومان
بغل بند2-11 در جداره های جانبی مجاور دهانه خروجی کوبیت120 توسط 4عدد پیچ نصب میگردد.

کد فنی قطعه : 2-11

تعداد مورد استفاده در کوبیت120 : 2عدد

  مشاوره فنی و دقیق ضمانت اصالت محصول ارسال سریع ارسال به تمام نقاط کشور
بغل بند3-10 کوبیت120 - وی مارکت،راهی متفاوت
بستن

بغل بند3-10

بغل بند3-10 از قطعات کوبیت120 بوده و از متریال چدن میباشد،این بغل بند در جداره های جانبی دستگاه مجاور بغل بند5-10 توسط دو عدد پیچ نصب میگردد.

کد فنی قطعه : 3-10

تعداد مورد استفاده در کوبیت120 : 2عدد

  مشاوره فنی و دقیق ضمانت اصالت محصول