نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش سایدبار
رولیک پرسی قطر 6
بستن

رولیک پرسی قطر 6

رولیک های معمولی یا پرسی با سابقه ترین رول های هرزگرد میباشند.رولیک های پرسی با فشار پرس هیدرولیک از هر دوسر در یک راستا مونتاژ میشود،که درصورت مونتاژ دقیق رولیک های پرسی ،طول عمر خوبی خواهند داشت.رولیک های پرسی معمولا در قطرهای 7،6و8 سانتی متر و در طولهای متفاوت بسته به نیاز تولید میشود.

لطفا طول رولیک را جهت نمایش دقیق قیمت از زبانه زیر مشخص نمایید.

درصورت عدم نمایش قیمت با ما تماس بگیرید.

مشاوره فنی و دقیق ضمانت اصالت محصول ارسال سریع ارسال به تمام نقاط کشور
رولیک پرسی قطر 7 - وی مارکت،راهی متفاوت
بستن

رولیک پرسی قطر 7

رولیک های معمولی یا پرسی با سابقه ترین رول های هرزگرد میباشند.رولیک های پرسی با فشار پرس هیدرولیک از هر دوسر در یک راستا مونتاژ میشود،که درصورت مونتاژ دقیق رولیک های پرسی ،طول عمر خوبی خواهند داشت.رولیک های پرسی معمولا در قطرهای 7،6و8 سانتی متر و در طولهای متفاوت بسته به نیاز تولید میشود.

لطفا طول رولیک را جهت نمایش دقیق قیمت از زبانه زیر مشخص نمایید.

درصورت عدم نمایش قیمت با ما تماس بگیرید.

مشاوره فنی و دقیق ضمانت اصالت محصول ارسال سریع ارسال به تمام نقاط کشور
رولیک پرسی قطر 8 - وی مارکت،راهی متفاوت
بستن

رولیک پرسی قطر 8

رولیک های معمولی یا پرسی با سابقه ترین رول های هرزگرد میباشند.رولیک های پرسی با فشار پرس هیدرولیک از هر دوسر در یک راستا مونتاژ میشود،که درصورت مونتاژ دقیق رولیک های پرسی ،طول عمر خوبی خواهند داشت.رولیک های پرسی معمولا در قطرهای 7،6و8 سانتی متر و در طولهای متفاوت بسته به نیاز تولید میشود.

لطفا طول رولیک را جهت نمایش دقیق قیمت از زبانه زیر مشخص نمایید.

درصورت عدم نمایش قیمت با ما تماس بگیرید.

مشاوره فنی و دقیق ضمانت اصالت محصول ارسال سریع ارسال به تمام نقاط کشور
رولیک تعویضی 7 - وی مارکت،راهی متفاوت
بستن

رولیک تعویضی قطر 7

رولیک های تعویضی همانگونه که از نام آنها پیدا است به رولیکی گویند که در صورت مستهلک شدن و خرابی رولیک قطعات هرزگرد داخلی ، که مهمترین آنها بلبرینگ میباشد، تعویض میگردد. رولیک های تعویضی بسته به نیاز درطول های متفاوت و قطهای 8،7و9 سانتی متر ساخته میشوند.

لطفا طول رولیک را جهت نمایش دقیق قیمت از زبانه زیر مشخص نمایید.

درصورت عدم نمایش قیمت با ما تماس بگیرید.

مشاوره فنی و دقیق ضمانت اصالت محصول ارسال سریع ارسال به تمام نقاط کشور
رولیک تعویضی 8 - وی مارکت،راهی متفاوت
بستن

رولیک تعویضی قطر 8

رولیک های تعویضی همانگونه که از نام آنها پیدا است به رولیکی گویند که در صورت مستهلک شدن و خرابی رولیک قطعات هرزگرد داخلی ، که مهمترین آنها بلبرینگ میباشد، تعویض میگردد. رولیک های تعویضی بسته به نیاز درطول های متفاوت و قطهای 8،7و9 سانتی متر ساخته میشوند.

لطفا طول رولیک را جهت نمایش دقیق قیمت از زبانه زیر مشخص نمایید.

درصورت عدم نمایش قیمت با ما تماس بگیرید.

مشاوره فنی و دقیق ضمانت اصالت محصول ارسال سریع ارسال به تمام نقاط کشور
رولیک تعویضی 9 - وی مارکت،راهی متفاوت
بستن

رولیک تعویضی قطر 9

رولیک های تعویضی همانگونه که از نام آنها پیدا است به رولیکی گویند که در صورت مستهلک شدن و خرابی رولیک قطعات هرزگرد داخلی ، که مهمترین آنها بلبرینگ میباشد، تعویض میگردد. رولیک های تعویضی بسته به نیاز درطول های متفاوت و قطهای 8،7و9 سانتی متر ساخته میشوند.

لطفا طول رولیک را جهت نمایش دقیق قیمت از زبانه زیر مشخص نمایید.

درصورت عدم نمایش قیمت با ما تماس بگیرید.

مشاوره فنی و دقیق ضمانت اصالت محصول ارسال سریع ارسال به تمام نقاط کشور